BRV2552D - kukurydza na ziarno I kiszonkę.

BRV2552D

Kukurydza

Doskonały plon ziarna i kiszonki z wysoką zawartością skrobi.

Średnio późny
FAO: K 280-290; Z 280-290
Typ – mieszaniec pojedynczy SC
Typ ziarna – czysty dent

Cechy:

 • Mieszaniec szczególnie polecany na ziarno, ale też może być uprawiany na późną wysokoenergetyczną kiszonkę 
 • Dobry wzrost początkowy, polecany na gleby szybko nagrzewające się.
 • Bardzo wysoka zawartość skrobi i znakomita strawność ogólna
 • Bardzo dobry Stay green
 • Duży udział ziarna w kiszonce
 • Rośliny niewysokie, kolby zawieszone na średniej wysokości, odporne na wyleganie
 • Kolby dobrze okryte koszulkami
 • Na ziarno plonuje bardzo wysoko
 • Wysoko plonuje w warunkach stresu suszy
 • Ziarno bardzo szybko oddaje wodę
 • Kolby i łodygi o wysokiej tolerancji na pleśnie i głownie guzowatą

Korzyści

Sprawdź co możesz zyskać

Ziarno dobrze oddaje wodę

Doskonałe plonowanie

Wytrzymałość na suszę

Charakterystyka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Profil Agronomiczny

1
2
3
4
5
6
7
8
9

 Skala:  1 - 3 - niski/słaba/wolny;  4 - 6 - dobry/dobre; 7 - 9 - bardzo dobry/bardzo dobre

Zalecana obsada roślin przy zbiorze szt./ha

Słabe ziemie Normalne ziemie Korzystne ziemie
K: 78 K: 82 K: 86
Z: 70 Z: 76 Z: 82

Odmiana zarejestrowana we Włoszech (2022). Polecana na ziarno a także na wysokoenergetyczną kiszonkę. Na kiszonkę w Polsce środkowej i południowej poza skrajnie zimnymi regionami. Na ziarno w ciepłych regionach, zalecane dobre i średnie gleby, dostarcza wysokie plony ziarna, kiszonka z dużym udziałem ziarna, na kiszonkę zbierać, gdy linia mleczna będzie w 1/2 - 2/3 długości ziarniaka, wymagany zgniatacz ziarna.

Poznaj nasze pozostałe produkty

Zapoznaj się ze zróżnicowanymi właściwościami naszej kukurydzy i wybierz produkt dopasowany do swoich potrzeb.