Rzepak ozimy

Rzepak ozimy
Rzepak.

Miej olej w głowie, postaw na rzepak o wysokim zaolejeniu

Uprawa rzepaku zalicza się do jednej z najbardziej wymagających i kosztochłonnych. Mieszańce rzepaku Brevant® mają dużo lepsze parametry niż odmiany populacyjne. Ich odporność na wyleganie, mróz, elastyczne terminy siewu oraz duża zawartość oleju i superwytrzymałość, przekładają się na dużą produktywność i wysoki potencjał plonowania.

title-icon

Rzepak

Legenda: 

  • Plon nasion: 1-bardzo niski 9-bardzo wysoki;
  • Odporność na wyleganie: 1-bardzo niska 9-bardzo wysoka