DS1891B - kukurydza na ziarno I kiszonkę.

DS1891B

Kukurydza

FAO K: 250 Z: 260

Wulkan plonu i energii

  • Mieszaniec średnio wczesny o doskonałym potencjale plonu we wszystkich kierunkach użytkowania
  • Bardzo dobry wzrost początkowy i doskonała tolerancja na chłody
  • Daje dobre plony energii z ha, nadaje się na biogaz
  • Daje wysokie plony strawnej skrobi
  • Wysoko plonuje na ziarno, ziarno szkliste, dobrze dojrzewa
  • Rośliny średnio wysokie, kompaktowe, o dobrej zdrowotności, kolby zawieszone na średniej wysokości,  doskonały stay-green
  • W uprawie na ziarno polecany do produkcji surowca do celów przemiałowych na grys

Korzyści

Duża elastyczność w wyborze użytkowania uprawy przed zbiorem!

Jeden z najbardziej uniwersalnych i najwyżej ocenianych mieszańców kukurydzy w Niemczech w swojej klasie wczesności.

Wyjątkowa jakość i ilość zbieranego plonu optymalizuje wartość żywieniową!

Najwyższe parametry jakościowe i ilościowe sprawdzone w doświadczeniach Pioneer w 2020 r. w Polsce.

Zwiększone bezpieczeństwo uprawy!

Wysoka tolerancja na stres deficytu wody w okresie letnim.

Idealna do zakiszania ziarna kukurydzy w rękawy foliowe!

Wydłużone optymalne „okienko’’ do zbioru ziarna w rękawy ze względu na jego typ i wolniejsze tempo oddawania wody.

Charakterystyka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Profil Agronomiczny

1
2
3
4
5
6
7
8
9

 Skala:  1 - 3 - niski/słaba/wolny;  4 - 6 - dobry/dobre; 7 - 9 - bardzo dobry/bardzo dobre

Zalecana obsada roślin przy zbiorze szt./ha

Słabe ziemie Normalne ziemie Korzystne ziemie
K: 80 K: 85 K: 90
Z: 75 Z: 80 Z: 85

Polecana do uprawy na ziarno w rejonie środkowym i południowym oraz na kiszonkę w całej Polsce, także w chłodnych regionach i na zimniejszych glebach. Szczególnie duża przydatność do uprawy na stanowiskach mozaikowych, z dużą zmiennością glebową. Dobry wigor początkowy i tolerancja na warunki niesprzyjające początkowemu wzrostowi roślin potwierdzona obserwacjami w doświadczeniach polowych w Polsce w 2021 r.

Poznaj nasze pozostałe produkty

Zapoznaj się ze zróżnicowanymi właściwościami naszej kukurydzy i wybierz produkt dopasowany do swoich potrzeb.