P8707 - kukurydza na ziarno I kiszonkę.

P8707

Kukurydza

Stabilny wzrost i dobre plony. Zyskasz więcej dzięki uniwersalnej odmianie dostosowanej do wszystkich kierunków użytkowania.
 

Średniopóźny 
Typ ziarna – ziarno zbliżone do Dent/SC.
Rośliny średniowysokie o mocnych i zdrowych łodygach, kolby średniowysoko zawieszone.
Kiszonka o wysokiej zawartości skrobi i dobrej strawności ogólnej.
Plonuje stabilnie w różnych warunkach środowiskowych.
Plony ziarna wysokie i bardzo wysokie.

Korzyści

Sprawdź co możesz zyskać

Tolerancja na zmienne warunki

Doskonałe plonowanie

Wytrzymałość na suszę

Charakterystyka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Profil Agronomiczny

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Skala: 1 - 3 - niski/słaba/wolny; 4 - 6 - dobry/dobre; 7 - 9 - bardzo dobry/bardzo dobre

Zalecana obsada roślin przy zbiorze szt./ha

Słabe ziemie Normalne ziemie Korzystne ziemie
K: 80 K: 85 K: 90
Z: 75 Z: 85 Z: 88

Polecany do uprawy w całej Polsce poza regionem północnym, na dobrych i średnich glebach. Dostarcza wysokie plony zielonej masy, z uwagi na duże ziarno nie należy zbierać zbyt wcześnie.

Poznaj nasze pozostałe produkty

Zapoznaj się ze zróżnicowanymi właściwościami naszej kukurydzy i wybierz produkt dopasowany do swoich potrzeb.