P8796 - kukurydza na ziarno I kiszonkę.

P8796

Kukurydza

FAO K: 260 Z: 250

Ziarno  dent 

  • Mieszaniec uniwersalny na kiszonkę i ziarno, wysoko plonujący szczególnie w uprawie na kiszonkę, o doskonałej kombinacji wysokich plonów zielonej i suchej masy
  • Na granicy średnio wczesnych i średnio późnych
  • Daje stabilne i wysokie plony zielonej masy z dużym udziałem ziarna
  • Rośliny wysokie, o mocnych łodygach, masa zielona o dobrej strawności włókna, kolby dość wysoko umieszczone, bardzo zdrowe, doskonale tolerujące okresowe niedobory wody w uprawie na kiszonkę, ziarno szybko dojrzewa
  • Bardzo dobry wzrost początkowy
  • Wysoka strawność ogólna

Korzyści

Daje stabilne i wysokie plony zielonej masy z dużym udziałem ziarna

Daje dobre plony wysoce strawnej kiszonki

Bardzo dobry wzrost początkowy

Charakterystyka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Profil Agronomiczny

1
2
3
4
5
6
7
8
9

 Skala:  1 - 3 - niski/słaba/wolny;  4 - 6 - dobry/dobre; 7 - 9 - bardzo dobry/bardzo dobre

Zalecana obsada roślin przy zbiorze szt./ha

Słabe ziemie Normalne ziemie Korzystne ziemie
K: 80 K: 88 K: 90
Z: 75 Z: 80 Z: 85

Polecana do uprawy w całej Polsce, na dobrych i średnich glebach, w odpowiedniej obsadzie. Może być także zbierana na ziarno. Dla wytworzenia dużej ilości masy zielonej potrzebuje dobrego zaopatrzenia w wodę, doskonale rośnie na polach dobrze nawożonych obornikiem.

Poznaj nasze pozostałe produkty

Zapoznaj się ze zróżnicowanymi właściwościami naszej kukurydzy i wybierz produkt dopasowany do swoich potrzeb.