P8271 - kukurydza na ziarno

P9967

Kukurydza

Mieszaniec kiszonkowy i na biogaz

Średnio wczesny
FAO: ok. 290-300 K/Z
D (ziarno typu dent)/SC

Cechy:

 • Nowość!!!
 • Gigant” numer 1 w grupie średnio późnej na kiszonkę o znakomitych parametrach jakościowych
 • Stabilny i zaadoptowany do różnych warunków
 • Mieszaniec daje wysokie plony masy w uprawie na kiszonkę
 • Doskonale plonuje także w warunkach suszy, ale rekomendowana jest obniżona obsada
 • Bardzo wysokie plony ziarna oraz skrobi z hektara także w warunkach stresu suszowego
 • Dobry wzrost początkowy
 • Rośliny bardzo wysokie, z niżej zawieszoną kolbą, o mocnych łodygach, mało podatnych na wyleganie
 • Kiszonka o wysokiej zawartości skrobi bardzo dobrze degradowanej w żwaczu
 • Kolby bardzo zdrowe, ziarno szybko oddaje wodę,
 • Dobra tolerancja na głownię pylącą
 • Dobry stay-green w kiszonce
 • Wysoka strawność ogólna
 • W najcieplejszych regionach może być wykorzystywany także na ziarno i do zakiszania wilgotnego ziarna kukurydzy
 • Zalecana obsada roślin przy zbiorze w tyś. szt./ha:
  • kiszonka: 70-75 - 80 – 85

Korzyści

Sprawdź co możesz zyskać

Dobre planowanie także w warunkach suszy

Produkt w trakcie rejestracji w Polsce w COBORU, zarejestrowany we Włoszech (23) i w Ukrainie (23) oraz w doświadczeniach rejestrowych i  firmy Pioneer w Polsce. Polecany do uprawy w ciepłych rejonach Polski, na dobrych i średnich glebach, dostarcza wysokie plony zielonej masy, do wzrostu wegetatywnego potrzebuje wody. Unikać gleb bardzo piaszczystych. w kiszonce. Na bardzo lekkich glebach zalecana obsada nawet 55-70 w tyś. szt./ha.

Charakterystyka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Profil Agronomiczny

1
2
3
4
5
6
7
8
9

 Skala:  1 - 3 - niski/słaba/wolny;  4 - 6 - dobry/dobre; 7 - 9 - bardzo dobry/bardzo dobre

Ilość rzędów ziarna

16-18

Ilość nasion w rzędzie

34-36

MTZ

350-370g

Zalecana obsada roślin przy zbiorze szt./ha

Słabe ziemie Normalne ziemie Korzystne ziemie
Z: 70-75 (kiszonka) Z: 80 (kiszonka) Z: 85 (kiszonka)

Odmiana polecana do uprawy w ciepłych rejonach Polski, na dobrych i średnich glebach.

Poznaj nasze pozostałe produkty

Zapoznaj się ze zróżnicowanymi właściwościami naszej kukurydzy i wybierz produkt dopasowany do swoich potrzeb.