PT315 - rzepak

PT315

Rzepak

Mocny rzepak mieszańcowy wysoki

Mieszaniec klasyczny

  • Mieszaniec wysokiego wzrostu, zbliżony do PT275
  • Zarejestrowany w Polsce przez COBORU w 2023 po 2 latach badań
  •  Rośliny wysokie o bardzo dobrej zdrowotności zwłaszcza na Phoma l. i odporności na wyleganie
  • Bardzo wysoki potencjał plonu nasion o bardzo wysokiej zawartości oleju
  • Wczesność na granicy średnio wczesnych i średnio późnych o bardzo wysokiej tolerancji na osypywanie
  • Nasiona średniej wielkości o wysokim zaolejeniu i niskim poziomie glukozynolanów
  • Doskonale plonuje w regionach Europy Środkowej
  • Doskonale rozwija się przed zimą, szybko regeneruje się wiosną
  • Dobry pakiet tolerancji na choroby, szczególnie Sclerotinię, Alternaria
  • Polecany do terminowych jak i opóźnionych zasiewów

 Liczba wysiewu nasion/m²:

45 optymalny
50 opóźniony

Zawartość oleju
ok. 44,6% Zawartość oleju
Zawartość glukozynolanów
ok. 11,6 Zawartość glukozynolanów
Plon ziarna
Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna
Plon oleju
Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju

Korzyści

Sprawdź, co możesz zyskać

Odporny na patogeny

Odporny na patogeny

Wysoki plon

Wysoki plon

Wysoka zawartość oleju

Wysoka zawartość oleju

Charakterystyka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Profil agronomiczny

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Skala: 1–3 – średnia/wolny/wczesne/niskie; 4–6 – dobra/średni/średnio wczesne/średnie; 7–9 – bardzo dobra/szybki/średnio późne/wysokie

Zalecenia uprawowe

Bardzo zdrowy i bardzo plenny (w tym także wysoki plon oleju) . Wysoka tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych i bardzo wysoka tolerancja na osypywanie się nasion. Zarejestrowany w Polsce przez COBORU w 2023. Z uwagi na wysoki potencjał plonotwórczy, zaleca się siew na stanowiskach glebowych od najlepszych do średnich.

Wymagania glebowe